Proiect

AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI BISERICA DOMNIȚA BĂLAȘA BUCUREȘTI

RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC “AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI BISERICA DOMNIȚA BĂLAȘA” - inscris in LMI 2015 - B-II-m-A-19682

Informatii

Proiect

Beneficiar: Așezămintele Brâncovenești  Biserica Domnița Bălașa

Locație: Bucuresti

Descriere

Proiect

Biserica Domniţa Bălaşa – cu parcul înconjurător (cu suprafata de 1ha) mărginit de Calea Rahovei la Nord şi Spitalul Brâncovenesc la est şi la sud şi răsărit de Dâmboviţa făcea parte din mahalaua Prundului şi cuprindea două clădiri. Biserica Sfântul Nicolae Prund aşezată la sud-est de actuala biserică Domniţa Balaşa şi spitalul Brâncovenesc zidit în a doua jumătate a sec XVIII-lea de schimonahul Teofan şi închinată în 1782 Mitropoliei. Biserica Sfântul Nicolae din Prund a fost dărâmată în 1898 pentru extinderea Spitalului Brâncovenesc. Cea de a doua clădire din apropierea bisericii Sfântul Nicolae atestată de acte între sec. XVIII şi sec. XIX era Baia Mitropoliei care se afla pe actualul loc al bisericii Domniţa Balaşa.

            Biserica Domniţa Bălaşa este o construcţie în cruce greacă realizată în stil eclectic (neoromantic şi neobizantin cu elemente puternice din stilul naţional românesc). Construcţia s-a realizat între anii 1881-1885 de Safta Brâncoveanu peste fundaţiile vechii biserici ce a fost demolată.

Aveti intrebari?

Contacteaza-ne

Date de contact